Is er veel gedoe en/of ruzie aan tafel?

‘Ik lust dit niet!’ ‘Niet zo smakken!’ ‘Kijk niet naar me!’. Kinderen die over elkaar ‘moederen’ of zitten de kinderen elkaar in de haren? Willen ze allemaal naast papa of juist mama zitten? Nou, geloof mij, je bent niet de enige die hiermee worstelt! Het maakt de maaltijd er niet gezelliger op. Maar je kunt er iets aan doen. De juiste ordening geeft namelijk rust!

Hier thuis aan tafel was het niet anders. Altijd gedoe over wie waar mag zitten. En onze overwegingen waren vooral vanuit praktisch oogpunt. Eén van ons naast de kleinste om die te helpen met eten en de rest in wisselende samenstelling.

Maar een gezin functioneert als een systeem. En in een systeem heeft iedereen zijn plek.

Weleens gehoord van systemisch werk/familieopstellingen? Als je de basis principes van het systemisch denken hanteert, geeft dat zo ongelooflijk veel rust!

Eén van deze basisprincipes is ordening. Iedereen heeft zijn eigen juiste plaats binnen het systeem met de daarbij horende verantwoordelijkheid. Ouders zorgen voor hun kinderen, geven structuur en bepalen de regels. En wanneer ouders deze plek innemen kunnen de kinderen kind zijn. En zijn ze vrij om te spelen, leren en ontwikkelen.

Het is belangrijk om je plek niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk in te nemen.

(Jonge) kinderen vullen namelijk anders vanzelf de ‘lege’ plekken op en nemen taken en verantwoordelijkheden op die niet van hun zijn. Bijvoorbeeld het ‘moederen’ over de anderen. Of er ontstaat een concurrentie strijd tussen de kinderen wat zich uit in vervelend gedrag. Niet alleen aan tafel, maar ook daarbuiten. Daarbij zie je vaak dat kinderen letterlijk tussen ouders in zitten. Met alle gevolgen van dien.
De juiste rol, positie in het gezin (leren) kennen geeft duidelijkheid en rust.

Ik wist al een poos dat we eigenlijk niet op de juiste plaats aan tafel zaten maar mijn praktische overwegingen wonnen het keer op keer. Na een maaltijd met veel gedoe heb ik (in overleg met Jeroen) de keus gemaakt; dit moet anders. En zijn we (eindelijk) ‘juist’ gaan zitten.

Systemisch gezien is de juiste ordening

(met de klok mee) Vader, moeder, oudste kind en daarna de jongere kinderen naar volgorde van leeftijd. De verandering is meestal direct voelbaar maar gaat soms in het begin gepaard met extra onrust. Plekken en posities veranderen en daar moet iedereen aan wennen. Op de langere termijn heeft het dikwijls een enorm positief effect. En niet alleen aan tafel zelf!
In samengestelde gezinnen is het soms zoeken naar de juiste plek binnen het gezin omdat de ordening daar soms wat lastiger is, maar net zo, zo niet, nóg belangrijker om als gezin goed te functioneren.

Ook bij ons werd er in het begin even gemopperd. Maar dat was verassend snel over. En tot mijn verbazing was het ook in praktische zin geen enkel probleem. Sterker nog, de jongste eet veel gemakkelijker zelf, ze zitten elkaar minder in de haren en er is nooit meer gezeur over wie waar mag zitten!

Probeer het uit. Voel het verschil. Het is de moeite waard!
En mocht je hier vragen over hebben? Mail gerust. Ik denk/kijk graag met je mee! Of download voor meer inspiratie en tips mijn GRATIS E-Book ‘Hoe overleef ik als werkende ouder het spitsuur thuis?!’

Gratis eBook

Download gratis mijn eBook: Hoe overleef ik als werkende ouder het spitsuur thuis?!