De tijdsbeleving van een kind

Weet jij nog dat de tijd als kind eindeloos kon duren? Heerlijk lange vakanties, Spelen en struinen.  Maar ook een ruzie met een vriendinnetje of de dagen tot aan sinterklaas die eindeloos leken te duren. Als ouder vliegt de tijd. Voor een kind niet! Dat betekent ook dat voor een kind frustrerende situaties zoveel langer duren dan voor ons! Heb je het gevoel dat je kind blijft ‘hangen’ in boosheid of frustratie? Dan is de kans groot dat je kind de situatie zelf ook als eindeloos ervaart maar het niet lukt eruit te stappen. Jij als ouder kunt je kind daarbij helpen!

Om je kind(eren) te helpen moet je het tijdsbesef van een kind begrijpen

Tijd is iets geks. Je hebt de tijd van de klok maar die lijkt soms haaks te staan op je gevoel van tijd. En dat klopt! Naast de statische klok tijd, is er de tijdsbeleving, de innerlijke tijd. En die werkt voor kinderen heel anders dan voor volwassenen.

De tijd gaat sneller naarmate we ouder worden. Omdat we veel dingen al eerder meegemaakt hebben. Daarbij verstrijkt de tijd sneller als we ergens door in beslag genomen worden. En laat dat nou bij de meeste volwassenen het geval zijn. Dat is geen ramp, alleen beseffen we vaak niet wat tijd is vanuit het perspectief van onze kind(eren).

Het tijdbesef van verleden, heden en toekomst ontwikkelt zich pas volledig tussen de leeftijd van vijftien en zestien jaar! Je kind(eren) kunnen de tijd nog niet plaatsen zoals wij dat doen. 

Nieuwe ervaringen en nieuwe omgevingen daarentegen vertragen de tijd. En als iets de kinderjaren kenmerkt, is het opdoen van nieuwe ervaringen en nieuwe omgevingen. Een kind is op ontdekkingsreis en gaat stap voor stap voorwaarts, waardoor de tijd langzamer verloopt.

moeilijke of nare situaties duren voor een kind eindeloos

Kinderen en volwassenen ervaren dezelfde tijd, en daarmee ook de intensiteit van gebeurtenissen wezenlijk anders.
Wij stappen daar als ouder soms veel te gemakkelijk overheen. Moeilijke momenten of nare situaties zijn voor ons meestal in een oogwenk voorbij. Wij kunnen situaties relativeren omdat we eerder vergelijkbare situaties hebben meegemaakt waarbij onze wereld niet verging. Voor je kind geldt dat niet! Niet wanneer het gaat om situaties op school en niet wanneer het gaat om frustrerende situaties in het gezin. In de tijdsbeleving van je kind duren ze soms eindeloos. En je kind heeft vaak niet de mogelijkheid hier zelf uit te stappen.

Een kind is in het hier en nu, staat er middenin, vol overgave.

Help je kind om uit de situatie te stappen. Het heeft jouw liefdevolle steun, begeleiding en bescherming nodig! De moeilijkheden van je kind vragen erom gezien te worden. En dat begint met erkenning. Erkenning dat je ziet dat je kind worstelt. En dat je dat als ouder serieus neemt. Hoe klein het issue voor jou als ouder soms ook lijkt te zijn. Dat opent je kind en geeft je kind ruimte om zich er rot over te mogen voelen en om erover te praten. Afhankelijk van de leeftijd kun je je kind vragen stellen. ‘Wat zit je het meest dwars? Waar ben je boos over? Wat zou jij doen als je de baas bent, of kan toveren en de situatie kan veranderen?

Luister naar de antwoorden, luister naar het verhaal.

Zonder oordeel, zonder te sturen en zonder (praktische) oplossingen aan te dragen. We weten allemaal hoe frustrerend het is als je een verhaal verteld en iemand oplossingen oppert zonder dat je het gevoel hebt dat de ander je gevoel of probleem werkelijk snapt. Dan sla je de plank altijd mis. Omdat je vaak helemaal niet om een oplossing vraagt. En zo werkt dat bij je kind(eren) ook. Maar als je echt luistert dan kom je steeds een stapje dichter bij daar waar het voor je kind echt om gaat. En pas dan ontstaat er ruimte voor een andere invalshoek, ontstaat er tijdens een conflict begrip voor de ander en een mogelijke oplossing. En pas dan is je kind in staat om uit de boosheid of frustratie te stappen.

Vind je het (soms) lastig om je kinderen hierin te begeleiden? Dan is de workshop ‘Hoe overleef ik als werkende ouder het spitsuur thuis?!’ misschien ook wel iets voor jou! Want als ‘de tijd’ en frustraties maar ook het liefdevol aanwezig kunnen zijn bij je kind, ergens een grote rol spelen, is het op de drukste momenten van de dag!

Gratis eBook

Download gratis mijn eBook: Hoe overleef ik als werkende ouder het spitsuur thuis?!